Vi bara lyder av Roland Paulsen

Personlig uppgörelse med Arbetsförmedlingen.

Roland Paulsen är forskare i sociologi. Efter avslutad forskarutbildning har han några månader av arbetslöshet innan hans nya tjänst börjar. Han går då lydigt till Arbetsförmedlingen. Han kommer genast i konflikt med myndigheten och framförallt handläggaren som i sin tur lydigt följer myndighetens regler. När han några månader senare börjar forskartjänsten han väntat på, får han möjlighet att genomföra en studie av just Arbetsförmedlingen och hur det kommer sig att tjänstemännen på myndigheten i så stor utsträckning genomför regelverk de inte själva tror på.

Det här är dels en personlig uppgörelse med Arbetsfömedlingen. Men framförallt är det väl påläst och underbyggd samhällskritik. Det är en insiktsfull betraktelse både av ett samhälle och det mänskliga psyket. Det är både komiskt och djupt sorgligt på samma gång. Jag vågar lova att den läsare som håller med Paulsen i hans kritik mot arbetslinjen i svensk politik blir heligt förbannad av den här boken. Samtidigt vågar jag lova att den som inte håller med i kritiken ändå blir minst lika upprörd över hur människor kan behandlas på Sveriges minst omtyckta myndighet