Väldigt sällan fin

Vem är jag?

Bokcirkeln Signalen har läst berättelsen om den unge Noah med rötter i Eritrea. Han flyttar till Linköping för att studera på universitetet efter många uppmaningar hemifrån om att inte glömma vem han är – eritrean och muslim. Till en början går allt bra, han håller sig för sig själv och läser men senare kommer Fredrik- som konverterat till islam och Anna in i bilden och ställer hans liv upp och ner. 

Boken är ordrik men texten flyter inte riktigt. Ibland kan en mening bara bestå av ett ord. Noah känns hudlös som om han inte har nått försvar mot andra som tränger sig på. Han verkar känna sig lika främmande i Sverige som i Eritrea dit han återvänder med sin far och bror efter farfaderns död. Hans historia får flera av oss i cirkeln att fundera över våra nyanländas situation, vad har de med sig i bagaget, vilka trauman har de upplevt?

Noah funderar över andra men har svårt att släppa in någon i sitt liv, han vill helst bara vara ifred och han har en förmåga att stänga av sin omgivning när han inte orkar lyssna längre, som storkusinen i Eritrea som mal på om Saudi-Arabien eller när Fredrik pratar på om sitt tidigare omoraliska liv. Vi följer hela tiden Noahs tankar och reflektioner i ögonblicksbilder.

En bok som ledde till långa samtal och tankeutbyten – läs gärna!