Väck läshungern!

Hur blir man en läsare och vad menar vi med att vara det?

En bok som väcker intresset för böcker och läsning, vad härligt. Den är skriven av en som verkligen vet vad hon talar om, Anne-Marie Körling. Hon har arbetat som lärare författare, föreläsare och var Sveriges läsambassadör 2015-2017.

I boken resonerar hon kring vad som menas med att läsa, hur barn knäcker läskoden, men också om hinder på vägen. Hur snabbt det går att faktiskt bokstavligen släcka intresset för berättelser genom att bara betona nyttoaspekten och glömma det lustfyllda. För det är genom lusten som viljan och förmågan kan gro. Barn tolkar tidigt signaler om att det är viktigt att kunna läsa, att somliga är duktiga och andra redan från början har en uppförsbacke. I boken ger hon exempel på hur hon själv gör, vad hon brukar prata med barn och unga om för att väcka intresse. Och framför allt hur vi alla kan hjälpas åt, oavsett om man kallar sig läsare eller inte. 

Jag blir än mer inspirerad att få prata om böcker, att följa hennes exempel att alltid föra in diskussionen på upplevelser av det lästa och att omge mig och barn med böcker när jag läser.

Läsdelegationen har just lämnat över sin rapport Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället till politiker på en pressträff på bibliotekt i Hallonbergen. Här ges många exempel på satsningar som bör göras; allt från föräldrar till olika yrkesgrupper som måste stärkas i sin profession och skolbibliotek som är bemannade med kunnig personal. Kopplar man ihop nyttoaspekterna som nämns i rapporten med Anne-Marie Körlings inspirerande och lustbetonade bok tror jag vi har många härliga läsupplevelser framför oss tillsammans, både barn och vuxna.