Trivselregler för Bibliotek Sundbyberg

Tänk på andra besökare och visa hänsyn.

Tala därför med låg samtalston för att inte störa.

Använd gärna studierummen för grupparbeten.

Ställ tillbaka de möbler du eventuellt har flyttat på.

Det är inte tillåtet att äta mat i biblioteket.

Alkohol och andra droger är inte tillåtet i bibliotekets lokaler.

Du får inte sova på biblioteket.

Trivselregler för utskrift