Timeless tales (tidlösa sagor)

Syriska flyktingars berättelser - en sagoskatt! OBS! På engelska och arabiska!

Människor på flykt - vad har de att berätta?

Vilka sagor går förlorade om människorna dör?

2014 besökte en grupp forskare syriska flyktingar i libanesiska läger och frågade dem vilka sagor de kunde. Forskarna samlade in ca 250 sagor, av vilka 21 st valdes ut till den här samlingen. De har översatts till engelska och i boken "Timeless tales / Hikāyatunā hikāyah" kan man på engelska och på arabiska ta del av bl a sagan om "Lejonet mannen och och klisterburken", "Den förhäxade kamelen", "Hästhuvudet" och "Mohammad Ash Shater och hans syster trollet".

 Boken finns nu också med svensk text och heter då "Den förtrollade kamelen"!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Blombäck den 24 november 2015