The Jewels of Amuria

För mycket länge sedan, långt innan européerna kom till Afrika, levde i Amuria i Östafrika en rik stamhövding som hette Luba. Han hade fem vackra döttrar som han älskade över allt annat, och han satte mycket höga brudpriser på dem, då han inte ville skiljas från en enda av dem.

Omuron hette en fattig herde som i hemlighet var förälskad i Lubas yngsta dotter Aliyah. Men han hade för länge sen gett upp hoppet om att få henne till hustru, när en dag Luba annonserar vilken uppgift Aliyahs friare måste lösa. Den är visserligen omöjlig, men ändå…
The Jewels of Amuria är skriven på engelska, och den ingår i ett projekt för att sprida läskunnighet bland ugandiska barn. Läs mer om projektet här: www.oasisbookproject.org

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Blombäck den 25 juni 2013