Talböcker

Talböcker är böcker du lyssnar på. De är inlästa på cd-romskiva (DAISY) eller finns i MTMs app Legimus.

Vem får låna talböcker?

Alla som har svårt att läsa tryckt text:

  • synskadade

  • rörelsehindrade

  • personer med läs-och skrivsvårigheter

  • personer med utvecklingsstörning

  • hörselskadade (för hörselträning)

  • personer med tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

  • personer med kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättnigar)

Man behöver inget intyg för att få låna talböcker.

Se även: