Skolbibliotekarie på Grönkullaskolans bibliotek på onsdagar.