Skolbibliotekarie på Duvboskolan, Kymlingeskolan och Örskolan. Bibliotekarie på Hallonbergens bibliotek. Ansvarig för utlån av klassuppsättningar till alla kommunala grundskolor i Sundbyberg.