Jag vikarierar som ungdomsbibliotekarie på biblioteket i Signalfabriken.

Jag är även kontaktperson för dig som vill tentera på biblioteket, läs mer om det här.

När jag inte arbetar på biblioteket så målar jag tavlor och studerar till bibliotekarie på Linneuniversitetet.