Jag jobbar på Hallonbergens bibliotek och är vikarierande mångspråksbibliotekarie. Jag tar hand om bibliotekets böcker på bland annat arabiska, finska, tigrinja och spanska.