Skolbibliotekarie på Duvboskolan, Ursvikskolan och Örskolan. Bibliotekarie på Hallonbergens bibliotek. Ansvarig för utlån av klassuppsättningar till alla kommunala grundskolor i Sundbyberg.