Skolbibliotekarie på Grönkullaskolan och Ursvikskolan.