Jag är skolbibliotekarie på Örskolan, Duvboskolan och Ursviksskolan.