Jag är skolbibliotekarie på Duvboskolan och Grönkullaskolan då Johanna Samuelsson är föräldraledig.