Jag är bibliotekarie på biblioteket i Signalfabriken.

Jag är även kontaktperson för dig som vill tentera på biblioteket, läs mer om det här.

När jag inte arbetar på biblioteket så målar jag tavlor.