Vem finns?

Starka känslor och starka kulörer är vanligt i Stina Wirséns böcker, så också i den här boken som är helt på barnens nivå.

Temat är existentiella frågor som liv och död, saknad och sorg. Boken rymmer mycket trots sitt nätta format. Den ger upphov till funderingar och tankar vid läsning tillsammans.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Nanna Malmros den 3 april 2019