Vänta, Sickan

Nu har Sickan bråttom ut till alla vattenpölar.

Sickan vill springa ut till alla lockande vattenpölar. Pappa säger -vänta. Först måste Sickan ha kläder på sig. Det är vardagligt och nära i tid och rum. Det finns mycket för den yngsta läsaren att känna igen sig i.

I den tredje boken om Sickan är meningarna korta och på rim. Bilderna är fokuserade på Sickan och den vuxna ses bara delvis när armarna sträcks in i bilden för att komma med ännu ett plagg. Ett bra sett för att behålla barnperspektivet som känns igen från Kom nu, Sickan och Dela med dig, Sickan.

Boken passar utmärkt från 1,5 års ålder och en bit upp.