Så känns ilska

En liten faktabok om ilska som jag tycker är väldigt bra.

Särskilt avsnitten om vad som händer i kroppen när man blir arg och avsnittet med olika ”argtyper” är bra att läsa med barn. Argtyperna—Ballongen som håller allt inne tills hen spricker, Dörrmattan som tar på sig skulden för allt, Krossaren som har sönder saker och Vrålaren som skriker och svär - är förvisso väldigt generaliserade men det är kul att fundera över vilka drag man själv har. Barn har också själva fått berätta om sin ilska.