Nordvästpassagen

En regntung juninatt 1903 gav sig Roald Amundsen ut på sin första egna polarexpedition. Målet var att genomsegla Nordvästpassagen och att bestämma läget för den magnetiska nordpolen.

Roald Amundsen beskriver i sin bok hur expeditionen tar sig igenom evig is, köld och polarstormar för att forcera Nordvästpassagen.

Amundsen anses vara den förste som har seglat genom Nordvästpassagen. Han genomförde meteorologiska och jordmagnetiska observationer i närheten av den magnetiska nordpolen. Han utförde också etnografiska studier av Netsilik-befolkningen i området för att lära sig arktiska överlevnadstekniker och studerade bland annat deras klädesvanor.

Resan, som avslutades den 5 december 1905, hade stor betydelse för Norges självaktning. Landet hade just blivit självständigt och firade Amundsen som nationalhjälte.

 

Målgrupp:

Taggar:

den 20 december 2011