Min kamp

Läsecirkeln läser Knausgårds Min kamp

Vi har sagt det förut och det tål sägas igen: Det är inte lätt att läsa böcker med uppbruten kronologi när man lyssnar på talböcker. Då kan det bli knepigt att hålla ihop berättelsen i de tvära kasten mellan då och nu. Men trots detta lilla aber, blev det en mycket bra diskussion om boken. Knausgård utelämnande berättelse om sin barndom i Norge väckte många barndomsminnen och känslor bland cirkelns deltagare. Författarens fantastiska förmåga att beskriva sin rädsla inför sin far var särskilt drabbande tyckte vi. Trots det fanns det några kritiska invändningar som att några tyckte att det var många upprepningar, att berättelsen kändes som en pojkbok i början och att det stundtals var rörigt. Men de flesta i cirkeln vill veta mer om Knausgårds liv och leverne och fortsätter därför med del 2.

Boken fick en 4 av 5.

Nästa gång läser vi Siri av Lena Einhorn (som besöker stadsbiblioteket 11 april).

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Paulina Drakenstedt den 15 februari 2012