Kallocain av Karin Boye

Kallocain är en blekgrön vätska som injiceras direkt i blodet. Den påverkar nervsystemet och ger ett kort drömlikt rus. Under påverkan av drogen avslöjar människor sina innersta hemligheter. Effekten avtar snabbt när kallocainets verkan upphört. Så beskrivs kärnpunkten i Karin Boyes roman från 1940 i dess förord av Jerker Virdborg.

Sammanfattning från bokens baksida:

Men sin uppfinning kallocain har kemisten Leo Kall försett Världsstaten med ett medel för total kontroll. Men när hans sanningsdrog öppnar vägen in till medborgarnas själar visar sig de flesta hysa vilda och heta drömmar om uppror mot Världsstaten och en önskan om Ökenstaden – en avlägsen plats för frihet och kärlek. Leo Kall börjar själv tvivla på Statens förträfflighet och ifrågasätta sin roll som lojal medsoldat.

Karin Boyes ”roman från 2000-talet” är en kuslig vision av ett polisstyrt och militariserat samhälle. Men den gestaltar också en tro på människans förmåga att skapa en annan, levande värld.

I höst tar sig Den fantastiska bokcirkeln an att läsa och diskutera denna klassiker, närmare bestämt den 28 oktober. Vill du vara med? Kontakta Johanna Samuelsson

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Johanna Falk den 23 september 2015