Jämställdhet i skolan

Är du lärare? Är du pedagog? Är du förälder? Är du en viktig vuxen? Är du nyfiken på jämställdhet, vill veta mer och bilda dig en teoretisk grund, så kan den här boken vara något för dig.

Författarna till Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan är forskare och skriver att tygdpunkten i boken är teori, vilket kan gå tvärtemot det som lärare och andra eftersöker. Författarna menar att att praktik utan teori är grundlös och att det kan behövas lite diskuterande och tankemöda när det gäller jämställdhet.

Jämställdhet är ett komplext begrepp. I boken varvas dock det teoretiska resonemanget med praktiska exempel från skolvärlden. Författarna skriver att boken förklarar vad som krävs för att skolan ska kunna arbeta grundligt och systematiskt med jämställdhet.

På boken baksida ges det ledtrådar till vad som kommer att tas upp: jämställdhet och rättvisa i ljuset av modern genusteori, vad skolans styrdokument egentligen säger om jämställdhet, hur lärare kan tolka de målsättningar som fastställs i skolans värdegrund och hur text, tal och media kan bidra till att ojämställdhet reproduceras.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Sofie Samuelsson den 22 september 2011