Hur tänker mitt barn? av Tinith Carey

Vill du veta vad som ligger bakom det barnet säger? Det är inte alltid lätt att tolka på rätt sätt.

I boken beskrivs olika vardagssituationer som att ha barnvakt, syskonbråk, sömn. I enkel layout med pratbubblor förklaras (kanske) barnets tanke eller uttryck och förälderns vid de olika situationerna. Därefter följer en Så här kan du göraruta med tips som kan förklara vad som ligger bakom frågan och vad som kan få dig att förstå vad barnet egentligen menar. Boken är också indelad efter barnets ålder 2 - 3, 4 - 5 och 6 - 7 år. Enkel och tydlig uppdelning gör att du kan hoppa i boken och läsa det du just nu undrar över. Det är ett uppslag per frågeställning. Författaren är en brittisk barnpsykolog som också brukar svara på läsarfrågor i tidningar och tidskrifter.