Hem till sist

Per Anders Fogelströms föräldrar flyttade som nygifta från Stockholm till Helsingfors och senare till Petrograd för att maken skulle göra yrkeskarriär.

Efter revolutionen 1917 flyttade familjen till Viborg på Karelska näset. Mor och barn lyckades ta sig till Sverige i sista stund innan första världskriget, men pappan lämnade familjen för att söka lyckan i USA.
 
Per Anders återsåg aldrig sin pappa. Han försvann i USA där det rådde depression. Det var en lång tid av oro och ovisshet. Väntan på pappa och mammas slit med att ensam ta hand om familjen kom att prägla honom djupt. Det finns många paralleller att dra till dagens invandrarfamiljer.
Tipsat av: Monica Jansson den 28 augusti 2012