Den skrikande trappan

Spöke: en död människas ande. Spöken har alltid existerat, men blir nu - av okänd anledning - allt vanligare. Spöken uppträder alltid i närheten av en Källa, som oftast finns på platsen för deras död. De är som starkast efter mörkrets inbrott, och då framför allt mellan midnatt och kl 02.00. De flesta är omedvetna om, eller ointresserade av levande människor. Ett fåtal är aktivt fientliga.

Brittiska öarna har drabbats av en spökepidemi. Fler och fler döda börjar gå igen, och beröringen av dem är livsfarlig.  Den som blir Spökberörd insjuknar och dör hastigt. P g a detta har regeringen utfärdat utegångsförbud på nätterna. Många större och mindre företag arbetar med bekämpning och försvar mot spöken.  Barn och ungdomar har en viktig roll, där för det är endast unga personer som har förmågan att Se eller Höra spöken. Men alla spökbekämpningsföretag leds ändå av vuxna övervakare. Undantaget är firma Lockwood & co, som består av endast tre tonåringar, Lucy, George och Anthony. De motarbetas av de större firmorna, och efter ett uppdrag som tyvärr slutade med en stor eldsvåda, blir de tvungna att ta sitt an sitt farligaste uppdrag hittills.

Ruskigt spännande och mycket humor!  Svår att lägga ifrån sig.

Del 2, "Den viskande dödskallen" är minst lika bra, och en tredje del ska komma ut på engelska i september 2015.