Den dag du börjar

Det finns plats för alla precis som man är.

En poetisk berättelse om att vara ny i en klass, att komma till ett nytt land, att prata ett annat språk. Den handlar om att känna sig utanför och ensam. Det finns alltid stunder och ögonblick i livet när ingen annan är som du. Kanske pratar de ett annat språk, ser annorlunda ut, springer fortare eller kanske de gjort spännande saker på sommarlovet när du "bara" var hemma. Det finns stunder när du inte får vara med eller kanske inte vill vara med. Det här är en bok att känna igen sig i och som drar in läsaren i berättelsen genom sitt personliga tilltal, Du.

Boken är en hyllning till människornas olikheter. Om du öppnar dig så kommer du märka att trots våra olikheter är vi alla ganska lika innerst inne. Lägg också märke till linjalen som återkommer på flera ställen i Rafael López vackra illustrationer. Den är en symbol för de tillfällen huvudpersonen i boken mäter sig med de andra.