Vad du tycker kan göra oss bättre!

Vi vill veta vad du tycker om biblioteket.

Tyck till om oss!

Därför vill vi gärna att du svarar på vår korta enkät. Dina svar är viktiga då de hjälper oss att förändra och förbättra vår verksamhet.

Enkäten är anonym och finns på svenska och engelska. 

Klicka på den här länken för att komma till enkäten: https://response.questback.com/sundbybergsstad/1hc6ufeklp

Du kan svara på enkäten till och med söndag den 24 februari.  

Tack för din tid!

Målgrupp:

Taggar:

den 4 februari 2019