Vad du tycker kan göra oss bättre!

Vi vill veta vad du tycker om bibioteken. Därför vill vi gärna att du svarar på vår korta enkät. Dina svar är viktiga då de hjälper oss att förändra och förbättra vår verksamhet.

Enkäten är anonym och finns på svenska och engelska.

Klicka här för att komma till enkäten!

Du kan svara på enkäten till och med söndag den 25 februari.

Tack för din tid!

Målgrupp:

Taggar:

den 6 februari 2018