Åtgärder för att bromsa covid-19 - Regulations to limit the spread of covid-19

Följande gäller på biblioteken i Sundbyberg. Sidan uppdateras löpande med mer information.

Covid-19 TheDigitalArtist, Pixabay

Skärpta nationella föreskrifter för att bromsa covid-19.

Tillsvidare gäller följande på Bibliotek Sundbyberg:

Signalfabriken:

Biblioteket i Signalfabriken har öppet för korta ärenden. Du kan hämta reservationer du fått meddelande om, lämna tillbaka medier eller låna de medier som finns tillgängliga på nedre plan. Biblioteket är öppet måndag - onsdag kl. 10-18 och torsdag - fredag kl. 10-16 (öppettider hittar du här). 
Övre plan är fortsatt stängt. Vill du låna medier från övre plan, gör en reservation och vänta på ditt reservationsmeddelande. Det finns två datorer öppna för viktiga ärenden och utskrifter, kopiator och skanner är stängda. Du kan skriva ut hemifrån och hämta din utskrift på biblioteket. Läs om hur du skriver ut. Max 10 personer får vistas i lokalen samtidigt. Välkommen in om trafikljuset lyser grönt. Vänta utanför vid rött.

Hallonbergen:

Hallonbergens bibliotek har öppet för korta ärenden. Du kan hämta reservationer du fått meddelande om, låna och lämna tillbaka medier. Biblioteket är öppet måndagar kl. 10-19 och övriga vardagar kl. 10-16 (öppettider hittar du här).
Det finns två datorer öppna för viktiga ärenden och utskrifter. Kopiator och skanner är stängda. Du kan skriva ut hemifrån och hämta din utskrift på biblioteket. Läs om hur du skriver ut. Max 10 personer får vistas i lokalen samtidigt. Välkommen in om trafikljuset lyser grönt. Vänta utanför vid rött.

Båda biblioteken:

De digitala tjänsterna fungerar som vanligt vilket innebär att e-böcker/e-ljudböcker och filmer kan lånas online.

Omlån och reservationer går att göra via Mina sidor. Logga in med numret på ditt bibliotekskort eller ditt personnummer och din PIN-kod. 

På biblioteken i Signalfabriken och i Hallonbergen finns bokinkast utanför biblioteket där du kan återlämna lånade böcker.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Läs mer på krisinformation.se

Stricter national regulations to limit the spread of covid-19.

Until further notice, the following restrictions apply to the libraries in Sundbyberg: 

Signalfabriken:

The library in Signalfabriken is open for shorter errands. You can pick up reserved books (if you have received a pick up notification), return loans, and borrow material available on the ground floor. The library is open Monday to Wednesday 10-19, Thursday and Friday 10-16. 
The upper floor remains closed. If you wish to borrow material from the upper floor, make a reservation and wait to receive a notification that the item is available for pick up before visiting the library. 
Two computers are available for important errands and printing. The photocopier are closed. You will be able to print from home and collect your print out at the library. No more than 10 people are allowed inside the library at one time. Welcome in if the traffic light is green. Please wait outside if it’s red. 

Hallonbergen:

Hallonbergen’s library is open for shorter errands. You can pick up reserved books (if you have received a pick up notification), return loans, and borrow material. The library is open Monday 10-19 and Tuesday to Friday 10-16.
Two computers are available for important errands and printing. The photocopier are closed. You will be able to print from home and collect your print out at the library. A maximum of 10 people are allowed in the library at the same time. Welcome in if the traffic light is green. Please wait outside if it’s red.

Both libraries:

Our digital services are available as usual, so you can still access our e-books/audiobooks and movies online. 

You can extend your loans and make reservations by logging in to Mina sidor by using your library card number, or personal number, and your PIN-code. 

At both the library in Signalfabriken and in Hallonbergen, books can be returned in the book drop outside the main entrance. 

Information in English at krisinformation.se

Sidan uppdateras löpande med mer information om hur detta påverkar Bibliotek Sundbyberg.

Målgrupp:

Taggar:

den 8 april 2021