Problem med bibliotekens datasystem

För närvarande ligger bibliotekens datasystem nere.

Detta innebär att man inte kan låna om, reservera eller skapa ett nytt låntagarkonto just nu.

IT-avdelningen jobbar med problemet, men vi kan i nuläget inte säga när allt kommer igång igen.

Nu fungerar allt igen! 2018 03 15.

Taggar:

den 9 mars 2018