Fler besök och fler boklån 2019!

Under 2019 besökte 244 993 personer våra bibliotek i Signalfabriken och Hallonbergen, det var 17% fler än året innan.

Never stop learning geralt, Pixabay

234 011 böcker lånades ut och det var 5% fler än 2018. Utlåningen av barn- och ungdomsböcker ökar mest.

De som lånar allra mest i Sundbyberg är barn och unga i åldrarna 10-15 år i Hallonbergen. I den gruppen är det hela 40% som lånar böcker. Barn och unga i centrala Sundbyberg och Lilla Alby ligger inte långt efter med 39%.

Sagostunder, barnlördagar, bokklubbar, läsecirklar, författaraftnar, språkcaféer, läxhjälp och alla andra biblioteksarrangemang har haft 7 835 deltagare.

Vi ber att få tacka alla besökare och samarbetspartners för ett bra biblioteksår. Ett extra tack till de föreningar och volontärer som håller igång de så välbesökta språkcaféerna och läxhjälpen!

Målgrupp:

Taggar:

den 5 februari 2020