Covid-19 - vad gäller på biblioteken?

Följande gäller på biblioteken i Sundbyberg. Uppdaterad 2021-08-31.

Covid-19 TheDigitalArtist, Pixabay

Sidan uppdateras löpande med ny information.

Detta kan du göra:

Du kan inte:

  • Få hjälp med att skriva ut eller använda dator - självservice gäller.
  • Kopiera och skanna.

Övrigt:

Om du vill använda biblioteket hemifrån kan e-böcker/e-ljudböcker och filmer lånas online.

Omlån och reservationer går att göra via Mina sidor. Logga in med numret på ditt bibliotekskort eller ditt personnummer och din PIN-kod. 

För dig som vill lämna tillbaka böcker utan att gå in på biblioteket finns bokinkast utanför på båda biblioteken.

Här hittar du bibliotekens öppettider

Kom ihåg att hålla fortsatt avstånd för att undvika spridning av covid-19!

What you may do: 

You may not:

  • Receive help with printing or using the computers – self-service applies
  • Copy or scan documents 

Other: 

If you want to use the library from home, digital books and audiobooks as well as movies can be borrowed online. 

Loan extensions and reservations can be made on Mina sidor. Log in with the number on your library card or your personal number, and your PIN-number. 

If you want to return book without going inside the library, a book-drop is available outside the main entrance at both libraries.  

Here you will find the library's opening hours

Remember to keep your distance to help prevent the spread of covid-19! 

Målgrupp:

Taggar:

den 15 september 2021