Covid-19 - vad gäller på biblioteken?

Följande gäller på biblioteken i Sundbyberg. Uppdaterad 2021-06-14.

Covid-19 TheDigitalArtist, Pixabay

Sidan uppdateras löpande med ny information.

Hallonbergen:

Max 15 personer i lokalen. 
Välkommen in om trafikljuset lyser grönt. Vänta utanför vid rött.

Håll ditt besök kort och kom gärna ensam.

Mottagningscenter är på plats på biblioteket tisdagar kl.12-16.

Signalfabriken:

Max 30 personer i lokalen. 
Välkommen in om trafikljuset lyser grönt. Vänta utanför vid rött.
Håll ditt besök kort och kom gärna ensam.

Båda biblioteken:

Detta kan du göra:

Du kan inte:

  • Stanna kvar på biblioteket för att läsa, leka eller studera.
  • Få hjälp med att skriva ut eller använda dator - självservice gäller.
  • Kopiera och skanna.

Övrigt:

Om du vill använda biblioteket hemifrån kan e-böcker/e-ljudböcker och filmer lånas online.

Omlån och reservationer går att göra via Mina sidor. Logga in med numret på ditt bibliotekskort eller ditt personnummer och din PIN-kod. 

För dig som vill lämna tillbaka böcker utan att gå in på biblioteket finns bokinkast utanför på båda biblioteken.

Hallonbergen: 

No more than 15 people allowed inside the library.
Welcome in if the traffic light is green. Wait outside if it is red.
Keep your visit short and preferably come alone. 

Mottagningscenter is available on Tuesdays at 12-16 o’clock. 

Signalfabriken: 

No more than 30 people allowed inside the library.
Welcome in if the traffic light is green. Wait outside if it is red.
Keep your visit short and preferably come alone. 

Both libraries: 

What you may do: 

You may not:

  • Stay at the library to read, play or study
  • Receive help with printing or using the computers – self-service applies
  • Copy or scan documents 

Other: 

If you want to use the library from home, digital books and audiobooks as well as movies can be borrowed online. 

Loan extensions and reservations can be made on Mina sidor. Log in with the number on your library card or your personal number, and your PIN-number. 

If you want to return book without going inside the library, a book-drop is available outside the main entrance at both libraries.  

Målgrupp:

Taggar:

den 21 juni 2021