Affischutställning: Ja, må den leva!

firademokratin.riksdagen.se Utställning

Utställningen är över

01 mars måndag 2021
26 mars fredag 2021
2021-03-01 till 2021-03-26.
Målgrupp:

Demokratin uti hundrade år

Affischutställningen "Ja, må den leva" berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut.