Världsdyslexidagen 2019

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

10 oktober torsdag 2019
10 oktober torsdag 2019
2019-10-10 till 2019-10-10.
Plats Signalfabriken
Målgrupp:

Program:

Drop in kl. 14.00-17.00 - Skoldatateket i Sundbyberg visar analoga och digitala lärverktyg för att underlätta och stimulera till läsning och skrivning på olika vis.
Kom och titta! Vi visar hur man kan göra.

Drop in kl. 14.00-17.00 - Bli talbokslåntagare och lär dig använda appen Legimus!
Information och hjälp för dig eller anhöriga som vill lyssna på böcker
och har någon form av läsnedsättning.

Kl. 14.00-16.00 - Skapande verkstad: Forma din bokstav och sätt ljud till.
Vi gör ett bokstavligt och ljudligt konstverk tillsammans.
Från 6 år, även kul för vuxna!

Föreläsning kl. 17.00:

Inledning kl. 16.45:
”Jag kan förbaske mig inte läsa”
- några texter ur barn- och ungdomsböcker.

Kl. 17.00:
Föreläsning med Inger Rålenius från Dyslexiförbundet:
Problem och möjligheter vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi