Sagostund på tigrinja

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

21 september lördag 2019
16 november lördag 2019
2019-09-21 till 2019-11-16.
Plats Hallonbergen
Målgrupp:

med barnboksförfattaren Azeb Binega.

För barn 4-10 år.

Bild från ʾEtā ta ʾāmrāwit ʿife av Azeb Binega