Sagostund på tigrinja

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

26 januari lördag 2019
18 maj lördag 2019
2019-01-26 till 2019-05-18.
Plats Hallonbergen
Målgrupp:

med barnboksförfattaren Azeb Binega.

För barn 4-10 år.

Bild från ʾEtā ta ʾāmrāwit ʿife av Azeb Binega