Sagostund på svenska

Arrangemang
Målgrupp:

För dagbarnvårdare och lediga barn.

Passar för åldern 3-5 år.

Förhandsanmälan. Ingen avgift.

Välkomna!