Bildningskafé - Hembiträdet

Wikimedia Commons Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

18 november måndag 2019
18 november måndag 2019
2019-11-18 till 2019-11-18.
Plats Signalfabriken
Målgrupp:

Tillsammans lyssnar vi på ett avsnitt av Bildningspodden med efterföljande diskussion för den som vill. 

Vi bjuder på fika.

Våra dagars diskussioner om RUT och hushållsnära tjänster har sin föregångare i folkhemstidens debatter om hembiträdet. Samtidigt som tjänstefolket kämpade för synlighet i dåtidens samhälle drog hembiträdesfilmerna storpublik på biograferna – likt motsvarigheter till dagens Downton Abbey. I filmens värld utmanade hembiträdet ofta klassgränserna, men på arbetsmarknaden var strukturerna sega och i Sverige var socialdemokratin lika kluven då som nu. 

Citat från Bildningspodden - Hembiträdet.

Bildningspoden är en del av Bildningsmagasinet Anekdot - ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.