Öppen verkstad - tema jul

Giftpundits.com, Pexels Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

07 december lördag 2019
07 december lördag 2019
2019-12-07 till 2019-12-07.
Plats Signalfabriken
Målgrupp:

Barn och deras vuxna skapar tillsammans.