Trivselregler för Bibliotek Sundbyberg

Tänk på andra besökare och visa hänsyn. Kränkningar är inte tillåtna.   

Tala med låg samtalston för att inte störa.  

Använd gärna studierummen för grupparbeten.  

Ställ tillbaka de möbler du eventuellt har flyttat på.  

Det är inte tillåtet att äta mat i biblioteket.  

Det är inte tillåtet att använda eller vara påverkad av alkohol eller andra droger i bibliotekets lokaler.  

Du får inte sova på biblioteket.   

Personalen ansvarar för verksamheten och tar beslut som vi ber dig respektera.  

Trivselregler för utskrift: