Talböcker och Legimus

Talböcker är böcker du lyssnar på. De finns inlästa på cd-romskiva (DAISY) eller i MTMs app Legimus.

Vem får låna talböcker?

Alla som har svårt att läsa tryckt text, exempelvis:

  • synskadade
  • rörelsehindrade
  • personer med läs-och skrivsvårigheter
  • personer med utvecklingsstörning
  • hörselskadade (för hörselträning)
  • personer med tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
  • personer med kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

 

Du behöver inget intyg för att få låna talböcker.

Legimus

Om du vill läsa talböcker i Legimus måste du kontakta ditt lokala bibliotek och boka en tid för att skaffa ett konto. Det innebär att du ska vara skriven i Sundbyberg för att boka en tid på biblioteken i Hallonbergen och Signalfabriken. Undantaget är elever i de kommunala grundskolorna, SFI i Sundbyberg och Komvux i Sundbyberg. Annars hänvisar vi till bibliotek i din hemkommun.

Du som går i grundskolan kontaktar din skolbibliotekarie för att få hjälp med Legimus.

Studenter på SFI och Komvux kontaktar Hallonbergens bibliotek.

Övriga skrivna i Sundbyberg kontaktar Biblioteket i Signalfabriken.

Se även:

Legimus