Studerande

Här hittar du information om bibliotekets service för dig som studerar.

Studierum

OBS! Under våren 2020 får får studierummen användas av endast två personer samtidigt.

SIGNALFABRIKEN har 3 bokningsbara studierum för grupper; 2 mindre rum för 4-5 personer, José och Sivert, och ett större, Lise, för ca 16 personer. I Lise-rummet finns en whiteboard, som man kan låna pennor till i informationen.  
För att boka ett studierum på biblioteket i Signalfabriken behöver någon i gruppen ha ett bibliotekskort från bibliotek Sundbyberg. Ni behöver vara minst två personer för att få tillgång till ett studierum. Gruppen kan boka ett rum max 4 timmar per dag och max 3 gånger i förväg under en och samma vecka. Rummen kan bokas via telefon eller på plats i biblioteket. Er bokning upphör att gälla om ni inte kommer inom 30 minuter från er påbörjade bokning.

HALLONBERGENS BIBLIOTEK har 2 bokningsbara grupp-/studierum; rummet Selma för max 5 pers och August  för max 8 pers. I August-rummet finns en whiteboard, som man kan låna pennor till i informationen.
För att boka ett studierum på biblioteket i Hallonbergen behöver du eller någon i gruppen ha ett bibliotekskort från bibliotek Sundbyberg. Du/ gruppen kan boka ett rum max 4 timmar per dag och max 3 gånger i förväg under en och samma vecka. Rummen kan bokas via telefon eller på plats i biblioteket. Er bokning upphör att gälla om ni inte kommer inom 30 minuter från er påbörjade bokning.

På båda biblioteken finns också tysta läsesalar för studier.

För allas trevnad ber vi er att inte äta i studierummen.

Trådlöst nätverk

På båda biblioteken finns trådlöst nätverk, WiFi. Du loggar in på nätverket genom att antingen skriva ditt personnummer (ÅÅMMDDXXXX) eller numret som står på baksidan av ditt lånekort som användarnamn, och din pinkod som lösenord. Nätverket heter: SundbybergBibliotek.

Kurslitteratur & informationssökning

Båda våra bibliotek har litteratur för dig som studerar. På Hallonbergens bibliotek finns all aktuell kurslitteratur för dig som läser på Centrum för vuxenutbildning i Sundbyberg - både att låna hem och att läsa på plats i biblioteket.

För högre studier, på universitet och högskola, köper vi bara in viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när det finns ett bredare allmänt intresse. Om du studerar på högskola eller universitet är det på din skolas bibliotek du lättast hittar din litteratur och får hjälp. Men fråga oss gärna, så hjälper vi dig att söka fram var du kan hitta ditt material. 

Många kursböcker finns som e-böcker, att läsa via skärmen. Dessa kan du låna direkt till din dator från bibliotekets katalog här på hemsidan.

På våra bibliotek finns också uppslagsböcker, referensböcker och databaser att söka i. Många av våra databaser når du hemifrån. Vi hjälper gärna till att visa hur du kan söka i olika källor.

Fjärrlån

Om boken du söker inte finns på biblioteket kan vi ibland låna in den från ett annat bibliotek. Vi lånar inte in kurslitteratur, nyare skönlitteratur, språkkurser eller filmer. Finns boken på ett annat bibliotek i Stockholms län åker du själv dit och lånar. Läs mer om fjärrlån här.

Tentamen

Bor du i Sundbyberg och studerar på distans någon annanstans? Då har du möjlighet att skriva din tentamen hos oss.

För att få tentera på våra bibliotek måste du vara folkbokförd i Sundbyberg. Din skola måste också godkänna oss som tentamensställe.

Att tentera kostar 50 kr, detta täcker bibliotekets administrativa utgifter.

Om du vill tentera på biblioteket, hör av dig i god tid till vår studerandeansvariga: Joakim Nordin08-706 82 82, joakim.nordin@sundbyberg.se