Storstilsböcker

För dig som tycker texten i vanliga böcker är för liten, finns det storstilsböcker. 
En storstilsbok är en bok där texten är cirka 50 % större än i en vanlig, tryckt bok.
Den förstorade texten gör storstilsböckerna omfångsrika, vilket får till följd att böckerna ibland delas upp i två volymer. 
Alla som vill får låna storstilsböcker på biblioteket.

Klicka här för att få en lista med alla bibliotekets storstilsböcker.