SAB-systemet

På biblioteken i Sundbyberg använder vi SAB-systemet för att klassificera och sortera våra medier.