Riktlinjer för program/arrangemang

Mål: 

Genom att erbjuda fler aktiviteter och program kopplade till läsning, lärande och demokratifrågor medverkar biblioteken och dess samarbetspartners till att stödja och stärka individers möjligheter till egenmakt. 

 

Det här ska biblioteken göra: 

  • Genomföra “Strategi för ökat läsande bland barn och unga” med syfte att främja språk- och läsutveckling, stimulera fantasin och uppmuntra till eget skapande.
  • Inbjuda till att människor vågar, vill och kan använda digitala resurser.
  • Erbjuda ett brett utbud av aktiviteter med särskilt fokus på prioriterade grupper.
  • Använda biblioteksrummet för arrangemang kring aktuella frågor på såväl lokal som nationell nivå och i dialog med invånarna.
  • Arbeta för att synliggöra och utmana normer som kan begränsa människors liv

 

Innehållet i arrangemangen får inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Sammantaget ska utbudet präglas av allsidighet, belysa olika åsiktsyttringar och aktuella samhällsfrågor och kunna väcka tankar och debatt.