Mediepolicy

Bibliotek Sundbybergs mediepolicy innehåller övergripande riktlinjer för inköp och gallring av folkbibliotekets bestånd.