Genuspåsar

Det finns två olika genuspåsar på biblioteken. Här hittar ni påsarna och deras innehåll.

Påsarna innehåller böcker på teman som kan väcka frågor och öppna ögonen för jämställdhet, normer och värderingar. Några av böckerna utmanar normerna medan andra kanske befäster de normer som finns idag. Tanken är att böckerna ska läsas och diskuteras med barn. Innehållet i påsarna kommer att uppdateras och bytas ut med jämna mellanrum.

Vi har en påse med tema Familjer på många sätt och en med tema Kön och normer. Bara förskolor kan låna dem. Fråga efter påsarna i informationsdisken. Vi har åtta påsar var på båda biblioteken, fyra av varje tema. Vill ni ha fler eller andra böcker kan ni leta i bibliotekskatalogen eller i  Regnbågsbiblioteket eller frågar oss.

Om du inte arbetar på en förskola men ändå är nyfiken på vad Genuspåsarna innehåller hittar du böckerna samt förslag på samtalsfrågor här. Böckerna finns att låna på biblioteket.

Vill du läsa mer om jämställdhet, genus och normer?

Gå in på till exempel www.olika.nu och på www.jamstallt.se.

Genuspåsarna