Bokstart i Sundbyberg

Böcker och information om läsning till de yngsta barnen. På grund av risken för coronavirus gör vi om hembesöken i Bokstart. Biblioteket ringer upp berörda familjer och bokar en tid. Vi ses i porten eller vid din dörr för en kortare överlämning.

Biblioteket kommer hem till dig!

Alla i Hallonbergen, Ör och Rissne med ett barn på 6-månader kan nu få hembesök av biblioteket.

Vi lämnar presentböcker till ditt barn.
Vi vill samtidigt prata om språkutveckling och vikten av tidigt möte med böcker och läsning. Vi har med information på flera språk. Ditt modersmål är viktigt.

Saknar vi ditt telefonnummer skickar vi ett kort där vi ber dig kontakta oss.

Bokstart syftar till att stärka små barns språkutveckling. Genom att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll vill vi ge barn ett rikt ordförråd och tidigt väcka intresse för böcker och läsning.

Vi vill också utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, samt öka och sprida, kunskaper om små barns språkutveckling. 

Här kan ni titta på en film från den digitala publicisten KIT som följer med oss på ett Bokstartsbesök (filmen öppnas i facebook).

Vill du veta mer? Läs om den nationella satsningen på Kulturrådets sida https://www.bokstart.se eller kontakta Kristin.

Kontakt Bokstart

  1. Maria Mattes

    Titel: Bibliotekspedagog

    Jag arbetar med Bokstart som är ett projekt för att stärka de yngsta barnens språkutveckling och läsintresse.

    Telefon: 08-706 66 33

Kristin och Mia
Kristin och Maria heter vi som jobbar med Bokstart.