Bokstart - babybok i Sundbyberg

På grund av risken för coronavirus gör vi om hembesöken i Bokstart till en träff utomhus. Biblioteket ringer upp berörda familjer och bokar en tid. Vi ses i närheten av bostaden.

Biblioteket kommer hem till dig!

Bokstart syftar till att stärka små barns språkutveckling. Genom att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll, utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, samt öka, och sprida, kunskaper om små barns språkutveckling vill vi ge barn ett rikt ordförråd och tidigt väcka intresse för böcker och läsning.

Alla i Hallonbergen, Ör och Rissne med ett barn på 6-månader kan nu få hembesök av biblioteket.

Vi lämnar presentböcker till ditt barn.
Vi vill samtidigt prata om språkutveckling och vikten av tidigt möte med böcker och läsning. Vi har med  information på flera språk. Ditt modersmål är viktigt.

Du får ett kort med datum och tid då vi vill besöka dig. Besöket tar ca 15-20 minuter.

Ni som fått besök bjuds in till en återträff på biblioteket när barnet är ca 18 månader.

Här kan ni titta på en film från den digitala publicisten KIT som följer med oss på ett Bokstartsbesök (filmen öppnas i facebook).

Vill du veta mer? Läs om den nationella satsningen på Kulturrådets sida https://www.bokstart.se eller kontakta Kristin.

Kontakt Bokstart

Kristin och Mia
Kristin och Maria heter vi som jobbar med Bokstart.