Advokat- och juristjour

Advokat- och juristjouren är en mottagning i biblioteket där en advokat/jurist hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

Du får samtala med en advokat /jurist i cirka 15 minuter.

Advokaten/juristen kan inte på denna korta tid ge dig en fullständig rådgivning och kan inte heller upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare!

På Hallonbergens bibliotek träffar du jurist Mariana Basurto Correa onsdagar kl. 16-17

OBS! Juristen ger för tillfället rådgivning över telefon. Boka tid i receptionen eller ring och boka på 08-706 84 70 senast 15.00 samma dag som rådgivningen äger rum så ringer hon upp dig.

På biblioteket i Signalfabriken träffar du advokat Lars Hultgren på måndagar jämna veckor mellan kl. 16-17. 

OBS! Advokatjouren på biblioteket i Signalfabriken ger för tillfället rådgivning över telefon. Boka tid i receptionen eller ring och boka på 08-706 84 80 senast 15.50 samma dag som rådgivningen äger rum så ringer han upp dig.

Kontaktuppgifter:

Lars Hultgren

Advokatfirman Lars Hultgren
Solna Torg 19, plan 5, Solna Centrum
171 45 Solna

Tel: 08-651 02 03
Mobil: 0707-56 46 57
Fax: 08-639 95 50
E-post: advokatlarshultgren@hotmail.com
Webbplats: http://larshultgren.se/

Mariana Basurto Correa

LeyJuristbyrå AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista

Tel: 070-4123945/073-7411870
E-post: info@leyjurist.se
Webbplats: http://wwwleyjurister.wix.com/juristbyra

Mer information:

Uppgifterna hämtade från Advokatsamfundets webbplats.
På Advokatsamfundets sida hittar du information om alla bibliotek som har advokatjour.