Äldre

Vi på biblioteket har flera erbjudanden för äldre eller funktionshindrade/långtidssjuka i Sundbyberg.

Boken kommer

För dem som inte längre kan ta sig till biblioteket kan vi genom Boken kommer leverera böckerna hem.
Läs mer om Boken kommer

Talböcker

Har man svårt att läsa vanliga böcker går det bra att låna talböcker eller ljudböcker.
Läs mer om talböcker

Lyssnarcirkel för talboksläsare

Sedan våren 2013 finns på biblioteket på Esplanaden 10 även en lyssnarcirkel för dem som lyssnar på talböcker.
Läs mer om Lyssnarcirkeln