Att tyda tecken i tiden

Onsdagen den 19 februari höll Ulla Wiklund en föreläsning om språkutveckling på biblioteket i Signalfabriken.

Nu kan ni lyssna på föreläsningen här!

UllaWOB-465x310
 

Med avstamp i dagens skolsystem ger Ulla Wiklund en föreläsning om hur språkutveckling och estetiska uttryck hänger samman och är varandras förutsättningar. Föreläsningen ger perspektiv på ungas språkutveckling i vårt vidgade textsamhälle utifrån frågor som vilken läsförståelse krävs idag hos dagens ungdomar och vilka förmågor besitter de? Hur kan vi möta resultaten av dagens skolmätningar som ännu inte värderar förmågan att tolka bilder och skapa sig mening på det sätt som dagens bild- och textspråk ser ut i vår samtid?
 
Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling.
Föreläsningen är en del av forskningsprojektet Ordbild.  
Ulla Wiklund om kulturens plats i skolan  i P1, Nya vågen

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Elin Sundström den 13 februari 2014